ArabicEnglishGermanRussianTurkish

Makaleler

Kronik böbrek hastalarının sayısı artıyor

Kronik böbrek hastalarının sayısı artıyor

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yürütülen farkındalık çalışmalarına rağmen kronik böbrek hastalığının yıllık artış oranının dünyada ve Türkiye’de giderek yükseldiğini bildirdi.

Erk, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu tarafından hazırlanan “Küresel Durum Raporu”nun açıklandığını belirtti.

HASTALIK GİDEREK YÜKSELİYOR

Dünya nüfusunun yüzde 10’unu etkileyen kronik böbrek hastalığı sebebiyle her yıl milyonlarca insanın uygun tedaviye ulaşamadığından hayatını kaybettiğini aktaran Erk, şöyle devam etti:
“Önlenebilir bir hastalık olan kronik böbrek hastalığıyla mücadelede, beslenme ve hayat tarzı alışkanlıklarında yapılacak küçük değişiklikler öncelikli adımlardır. Yayınlanan durum raporunda, ‘Küresel Hastalık Yükü Araştırması’na göre 1990 yılı dünyadaki toplam ölüm nedenleri listesinde 27. sırada yer alan kronik böbrek hastalığı, 2010 yılında aynı listede 18. sıraya yükselmiştir. Bu durum HIV ve AIDS’den sonraki en hızlı artıştır. Yürütülen farkındalık çalışmalarına rağmen kronik böbrek hastalığının yıllık artış oranı dünyada ve Türkiye’de giderek yükselmektedir.”

YILDA 1 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Timur Erk, 112 ülkeden birçok kişinin tedaviye gücü yetmediği ve uygun tedaviye ulaşamadığının belirlediği raporda, yılda 1 milyon kişinin kronik böbrek yetmezliğinden hayatını kaybettiğine dikkat çekildiğini ifade etti.
Raporda dikkat çeken noktalardan birinin de yaşlı nüfustaki kronik böbrek hastalığı oranı artışı olduğunu bildiren Erk, şu bilgileri verdi:
“Tüm dünyada 65-74 yaş arasındaki her 5 erkekten ve her 4 kadından birinin kronik böbrek hastası olması, yaşlı nüfusun artışı göz önüne alındığında son derece tehlikeli bir durumu ortaya koyuyor. TÜİK verilerine göre 2014 yılında yüzde 8’e çıkan 65 yaş ve üzeri nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10’u aşması bekleniyor. Söz konusu tabloda görünen artış, hastalığa karşı gerekli önlemler alınmaması durumunda kronik böbrek hastalığı artışını da beraberinde getirecektir.”

“DÜNYADA 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ…”

Erk, raporda, dünya genelinde 2 milyondan fazla kişinin, diyaliz veya böbrek nakliyle hayatını sürdürebildiğinin ancak bu rakamların sadece yaşamak için tedaviye ihtiyaç duyanların yüzde 10’unu temsil ettiğinin vurgulandığını belirtti.
Böbrek yetmezliği tedavisi gören hastaların yüzde 80’inin, sağlık hizmetlerine geniş kapsamlı erişimin olduğu ve yüksek oranda yaşlı nüfusa sahip ülkelerde yaşadığını ifade eden Erk, raporda yer alan bilgilerle ilgili şunları kaydetti:
“Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfus oranının artmasına bağlı olarak böbrek yetmezliği vakalarının artacağı öngörülmektedir. Tüm dünyada böbrek yetmezliği tedavisi gören toplam 2 milyon kişinin çoğunluğu beş ülkede toplanmıştır. ABD, Japonya, Almanya, Brezilya ve İtalya. Bu ülkelerin toplam nüfusu, toplam dünya nüfusunun yüzde 12’sine denk gelmektedir. Gelişmekte olan 100 ülkede ise hastaların sadece yüzde 20’si tedavi görebilmektedir ve bu ülkelerin toplam nüfusu, dünya nüfusunun yüzde 50’sini oluşturmaktadır.”

Haber Kaynağı